ACB 3WJ

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
Số cực
0.0
Availability: 7 item(s)
91.604.700 đ
+
ACB 1600A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Availability: 7 item(s)
83.326.100 đ
+
ACB 1000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Availability: 6 item(s)
87.682.100 đ
+
ACB 1250A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
327.006.900 đ
ACB 4000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA,Drawout, L-S-I Trip unit
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
214.012.700 đ
ACB 4000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
92.803.700 đ
ACB 800A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
262.001.300 đ
ACB 4000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
111.830.400 đ
ACB 800A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Drawout, L-S-I-G Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Availability: 3 item(s)
117.492.100 đ
+
ACB 2500A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
335.113.900 đ
ACB 4000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA,Drawout, L-S-I-G Trip unit
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
261.372.100 đ
ACB 4000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Drawout, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
129.548.100 đ
ACB 2000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed, L-S-I-G Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Availability: 3 item(s)
99.149.600 đ
+
ACB 2000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
97.186.100 đ
ACB 1000A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
102.107.500 đ
ACB 1250A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
121.954.800 đ
ACB 800A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Drawout, L-S-I Trip unit
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Availability: 3 item(s)
93.537.400 đ
+
ACB 1000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=50kA, Fixed L-S-I-G Trip
Dòng cắt50kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
125.991.800 đ
ACB 2500A, 4-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
130.262.000 đ
ACB 3200A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Out of stock
206.427.100 đ
ACB 4000A, 3-poles, 440VAC 50/60Hz, Icu=55kA, Fixed, L-S-I Trip
Dòng cắt55kA SeriesSinova
Show another 20 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (8)
Số cực