Contactor 3MT

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
0.0
Availability: 12 item(s)
4.699.200 đ
+
Contactor, 120A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 3 item(s)
10.246.500 đ
+
Contactor, 205A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 7 item(s)
10.160.700 đ
+
Contactor, 170A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 2 item(s)
27.362.500 đ
+
Contactor, 400A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 1 item(s)
9.091.500 đ
+
Contactor, 140A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 21 item(s)
2.413.400 đ
+
Contactor, 50A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
Contactor, 6A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 323 item(s)
811.800 đ
+
Contactor, 25A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 2 item(s)
14.109.700 đ
+
Contactor, 250A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
Contactor, 6A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 13 item(s)
449.900 đ
+
Contactor, 12A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
Contactor, 22A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 7 item(s)
1.313.400 đ
+
Contactor, 38A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 7 item(s)
664.400 đ
+
Contactor, 18A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 7 item(s)
1.193.500 đ
+
Contactor, 32A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 7 item(s)
811.800 đ
+
Contactor, 25A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 143 item(s)
449.900 đ
+
Contactor, 12A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 13 item(s)
418.000 đ
+
Contactor, 9A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
Contactor, 22A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 0NO/1NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
0.0
Availability: 233 item(s)
418.000 đ
+
Contactor, 9A, AC-3 at 400V, 220VAC 50/60Hz, 1NO/0NC
Cuộn cắt220VAC 50/60Hz SeriesSinova
Show another 8 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (20)