Contactor relay 3MT

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 4NO, AC48V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC48V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 2NO+2NC, AC110V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC110V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 3NO+1NC, AC24V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC24V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 2NO+2NC, AC36V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC36V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 3NO+1NC, AC36V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC36V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 4NO, AC230V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC230V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 4NO, AC24V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC24V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 4NO, AC36V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC36V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 4NO, AC110V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC110V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 3NO+1NC, AC230V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC230V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 2NO+2NC, AC230V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC230V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 2NO+2NC, AC110V-50/60Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC110V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 3NO+1NC, AC110V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC110V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 4NO, AC220V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC220V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 2NO+2NC, AC220V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC220V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 2NO+2NC, AC400V-50/60Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC400V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 3NO+1NC, AC48V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC48V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 2NO+2NC, AC48V-50HZ, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC48V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 3NO+1NC, AC220V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC220V SeriesSinova
0.0
Out of stock
369.600 đ
Contactor Relay 4NO, AC36V-50Hz, Auxiliary circuit: Screw
Cuộn cắtAC36V SeriesSinova
Show another 20 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức