MCCB 3VJ

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
Số cực
MCCB 3VJ, 3-poles, 63A, 18kA, Adjustable
Dòng cắt18kA SeriesSinova
0.0
Availability: 1 item(s)
5.383.400 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 125A, 18kA, Adjustable
Dòng cắt18kA SeriesSinova
0.0
Availability: 7 item(s)
16.569.300 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 500A, 36kA, Adjustable
Dòng cắt36kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 80A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 3-poles, 100A, 36kA, Adjustable
Dòng cắt36kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 32A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova
0.0
Availability: 1 item(s)
17.057.700 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 630A, 55kA, Fixed
Dòng cắt55kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 100A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 20A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova
0.0
Availability: 1 item(s)
3.204.300 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 50A, 18kA, Adjustable
Dòng cắt18kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 40A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 3-poles, 400A, 55kA, Adjustable
Dòng cắt55kA SeriesSinova
0.0
Availability: 63 item(s)
2.726.900 đ
+
MCCB 3VJ, 3-poles, 40A, 10kA, Adjustable
Dòng cắt10kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 32A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 63A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 25A, 18kA, Fixed
Dòng cắt18kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 2-poles, 100A, 10kA, Fixed
Dòng cắt10kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 3-poles, 500A, 55kA, Adjustable
Dòng cắt55kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 4-poles, 125A, 10kA, Adjustable
Dòng cắt10kA SeriesSinova
MCCB 3VJ, 1-pole, 40A, 25kA, Fixed
Dòng cắt25kA SeriesSinova
Show another 20 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (17)
Số cực