Motor Starter 3MV8

Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
0.0
Out of stock
1.224.300 đ
Motor Starter 3MV8 6A, 2.2kW, Current setting 4 ~ 6A
Công suất định mức2.2kW, Dải dòng4 ~ 6A
0.0
Out of stock
1.400.300 đ
Motor Starter 3MV8 0.24A, 0.06kW, Current setting 0.16 ~ 0.24A 1NO+1NC
Công suất định mức0.06kW, Dải dòng0.16 ~ 0.24A
0.0
Out of stock
1.339.800 đ
Motor Starter 3MV8 10A, 3/4kW, Current setting 6 ~ 10A
Công suất định mức3/4kW, Dải dòng6 ~ 10A
0.0
Out of stock
1.487.200 đ
Motor Starter 3MV8 20A, 7.5kW, Current setting 14 ~ 20A
Công suất định mức7.5kW, Dải dòng14 ~ 20A
0.0
Out of stock
1.373.900 đ
Motor Starter 3MV8 0.16A, 0.04kW, Current setting 0.11 ~ 0.16A 1NO+1NC
Công suất định mức0.04kW, Dải dòng0.11 ~ 0.16A
0.0
Out of stock
1.230.900 đ
Motor Starter 3MV8 1.6A, 0.37/0.55kW, Current setting 1 ~ 1.6A
Công suất định mức0.37/0.55kW, Dải dòng1 ~ 1.6A
0.0
Out of stock
1.224.300 đ
Motor Starter 3MV8 2.4A, 0.75kW, Current setting 1.6 ~ 2.4A
Công suất định mức0.75kW, Dải dòng1.6 ~ 2.4A
0.0
Out of stock
1.127.500 đ
Motor Starter 3MV8 0.24A, 0.06kW, Current setting 0.16 ~ 0.24A
Công suất định mức0.06kW, Dải dòng0.16 ~ 0.24A
0.0
Out of stock
1.224.300 đ
Motor Starter 3MV8 5A, 1.5/2.2kW, Current setting 3.2 ~ 5A
Công suất định mức1.5/2.2kW, Dải dòng3.2 ~ 5A
0.0
Out of stock
1.224.300 đ
Motor Starter 3MV8 8A, 3kW, Current setting 5 ~ 8A
Công suất định mức3kW, Dải dòng5 ~ 8A
0.0
Out of stock
1.159.400 đ
Motor Starter 3MV8 0.6A, 0.12/0.18kW, Current setting 0.4 ~ 0.6A
Công suất định mức0.12/0.18kW, Dải dòng0.4 ~ 0.6A
0.0
Out of stock
1.224.300 đ
Motor Starter 3MV8 4A, 1.1/1.5kW, Current setting 2.4 ~ 4A
Công suất định mức1.1/1.5kW, Dải dòng2.4 ~ 4A
0.0
Out of stock
1.496.000 đ
Motor Starter 3MV8 13A, 4/5.5kW, Current setting 8 ~ 13A
Công suất định mức4/5.5kW, Dải dòng8 ~ 13A
0.0
Out of stock
1.512.500 đ
Motor Starter 3MV8 25A, 11kW, Current setting 18 ~ 25A
Công suất định mức11kW, Dải dòng18 ~ 25A
0.0
Out of stock
1.230.900 đ
Motor Starter 3MV8 1A, 0.25kW, Current setting 0.6 ~ 1A
Công suất định mức0.25kW, Dải dòng0.6 ~ 1A
0.0
Out of stock
1.400.300 đ
Motor Starter 3MV8 0.4A, 0.09/0.12kW, Current setting 0.24 ~ 0.4A 1NO+1NC
Công suất định mức0.09/0.12kW, Dải dòng0.24 ~ 0.4A
0.0
Out of stock
1.108.800 đ
Motor Starter 3MV8 0.16A, 0.04kW, Current setting 0.11 ~ 0.16A
Công suất định mức0.04kW, Dải dòng0.11 ~ 0.16A
0.0
Out of stock
1.159.400 đ
Motor Starter 3MV8 0.4A, 0.09/0.12kW, Current setting 0.24 ~ 0.4A
Công suất định mức0.09/0.12kW, Dải dòng0.24 ~ 0.4A
0.0
Out of stock
1.224.300 đ
Motor Starter 3MV8 3.2A, 1.1kW, Current setting 2 ~ 3.2A
Công suất định mức1.1kW, Dải dòng2 ~ 3.2A
0.0
Out of stock
1.496.000 đ
Motor Starter 3MV8 16A, 7.5kW, Current setting 10 ~ 16A
Công suất định mức7.5kW, Dải dòng10 ~ 16A
Show another 20 products
Product filters
Hãng sản xuất
Xuất xứ
Dòng định mức
    Show all (20)